(อนิเมชั่น) สนุกและอยู่กับปัจจุบัน

(อนิเมชั่น) สนุกและอยู่กับปัจจุบัน

มาสนุกกับปัจจุบันกันเถอะ

ถ้าเราอยากมีความสุข อย่าจมอยู่กับอดีต อย่ากังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่จงจดจ่อและใช้ชีวิตให้เต็มที่ในปัจจุบัน

If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present.

― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

# แสดงความคิดเห็น