(อนิเมชั่น) ช่วงเวลาอันเพลิดเพลิน

(อนิเมชั่น) ช่วงเวลาอันเพลิดเพลิน

Time you enjoy wasting

Time you enjoy wasting is not wasted time.

เวลาที่คุณใช้ไปด้วยความเพลิดเพลิน ไม่ถือเป็นการเสียเวลา

– Marthe Troly-Curtin, Phrynette Married

# แสดงความคิดเห็น